فرصت‌های شغلی

معرفی واحد منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی شرکت راساموتور همواره در تعیین خط مشی و عملکرد این شرکت جایگاه ویژه و موثری داشته است. چهار هدف اصلی در چهارچوب مدیریت منابع انسانی به شرح زیر است:

• یکپارچگی سازمانی: براساس این رویکرد اهداف هرکدام از افراد با هدف کلی تیم، یکپارچه و هماهنگ بوده و در نهایت تابع اهداف سازمان است.

• تعهد: راساموتور برای وفاداری و تعهد کارکنان ارزش زیادی قائل است. برای به دست آوردن تعهد کارکنان، معیارهایی مانند حضور در حلقه‌های کیفیت و مشارکت آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

• انعطاف‌پذیری و سازگاری: برای تحقق انعطاف‌پذیری در سازمان، اختیارات تیمی به اختیارات فردی ترجیح داده می‌شود. تیم‌ها وظیفه‌گرا بوده و می‌توان به اقتضای شرایط، رویکردها، اهداف، نوع و چگونگی عملکرد و… را تغییر داد. از طریق کسب مهارت‌های مختلف و چرخش‌های شغلی، سازگاری مورد نیاز تیم به دست می‌آید.

• کیفیت: جهت حصول اطمینان از کیفیت محصول، از تکنیک‌های گروه همتا و نظارت تیمی استفاده می‌شود.

فرصت‌های شغلی
متقاضیان محترم لطفا جهت ثبت درخواست همکاری و استخدام اطلاعات زیر را تکمیل نموده و ارسال نمایید. کارشناسان ما پس از بررسی و در صورت تایید نتیجه را به شما اعلام و دعوت به مصاحبه می کنند.
ارسال با موفقیت انجام شد. متشکریم